My home is 
my castle, 
my garden is 
my kingdom.
 
 
 
 
Bedrijven en instellingen
 
Het inrichtingsplan voor de tuin komt gefaseerd tot stand, in samenwerking met betrokkenen bij het bedrijf of de instelling, en (bij nieuwbouw) de architect.
 
Fase 1: Inventarisatie en analyse
Hierin komen aan bod: functies van het terrein, gebruikers, achtergronden, esthetische en ruimtelijke factoren, randvoorwaarden.
 
Fase 2: Ideevorming.
Brainstorm aan de hand van referentiebeelden.
 
Fase 3: Planvorming.
Op basis van stap 1 en 2 maak ik een voorlopig tuinontwerp. Dit wordt u ter beoordeling voorgelegd.
 
Fase 4: Planuitwerking.
Ik werk het voorlopig ontwerp uit tot een definitief tuinontwerp, met daarbij een beplantingsplan, een matenplan, een materiaalvoorstel en waar nodig bouwtechnische tekeningen.
 
Fase 5: Projectbegeleiding.
Er worden een of meer offertes aangevraagd voor de aanleg van het inrichtingsplan. Vervolgens begeleid ik de uitvoering.
 
Fase 6: Beheerplan.
Naar gelang de situatie wordt er een plan opgesteld voor het beheer van het terrein. In dit plan staat welk onderhoud er op welk moment nodig is, om het beoogde eindbeeld van het ontwerp te verkrijgen en te behouden.
De tuin rondom een kantoor of instelling moet er representatief uitzien.
Daarnaast heeft de tuin verschillende functies voor bezoekers, medewerkers en/of cliënten.
De tuinarchitectuur moet passen bij de identiteit van het bedrijf of de instelling.
 
Tuinarchitectuur in Amersfoort, ‘t Gooi en landelijk.
Tevens cursussen tuinontwerpen en beplanting.